IT-Betriebsoptimierung - so können Sie sich verbessern

Forbedring vha. 360 ° -IT Check

For bedre at kunne støtte vores kunder på dette område har Novedas siden 1998 udviklet og anvendt en software-baseret metode: 360 ° IT check. Med dette analyseværktøj, som primært afdækker optimeringspotentialer, belyser Novedas de følgende forhold i IT-driften:
• Infrastruktur
• Applications-arkitektur
• Anvendelse af standards
• Processer
• Project Management
• Organisation & Management

Baseret på analyseresultaterne anbefaler Novedas optimerings-tiltag og foreslår egnede midler så som IT-scorecards og KPIs til at måle effekten. I yderste konsekvens kan tiltagene føre til omstrukturering af kundens IT- og serviceorganisation med deraf følgende omkostningsreduktion.